Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 92/St.Pod./2015

w sprawie: uchylenia Zarządzenia nr 61/St.Pod./2015 Rektora UEP z dnia 10 sierpnia 2015 roku o powołaniu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu pierwszej edycji Studiów Podyplomowych "HRM - metody i narzędzia profesjonalizacji"