Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 95/St.Pod./2012

w sprawie powołania na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych Ubezpieczeń i Windykacji dla pracowników Grupy Kapitałowej KRUK S.A. z miejscem prowadzenia zajęć we Wrocławiu