Aktualności

Wrzesień 2017

Doktor hab. Krzysztof Waliszewski, prof. nadzw. UEP został laureatem X Edycji Konkursu Komitetu Nauk o Finansach PAN za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie finansów. Kapituła konkursu nagrodziła monografię naszego naukowca pt. Model doradztwa w obszarze finansów osobistych na tle doświadczeń międzynarodowych (Wydawnictwo UEP, Poznań 2016). Celem tego prestiżowego konkursu jest promowanie i wyróżnianie wybitnych prac naukowych z zakresu finansów przyczyniających się do rozwoju teorii finansów i systemu finansowego w Polsce.

Galeria