Wydział Ekonomii

dr  Ewa Gońda

dziedziny: finanse publiczne, finanse samorządu terytorialnego, finansowanie usług społecznych
e-mail: e.gonda@ue.poznan.pl