Wydział Ekonomii

dr hab.  Agnieszka Ziomek

dziedziny: badanie rozwoju lokalnego, analiza zmian na rynku pracy w Polsce
e-mail: agnieszka.ziomek@ue.poznan.pl