Wydział Ekonomii

dr hab. Aleksander Grzelak

dziedziny: makroekonomia, ekonomia rolna, procesy globalizacji gospodarki światowej, procesy reprodukcji gospodarki żywnościowej
e-mail: agrzelak@interia.pl