Wydział Ekonomii

dr hab. Anna Matuszczak

dziedziny: makroekonomia, polityka i gospodarka żywnościowa, integracja z Unią Europejską w sektorze rolnym
e-mail: anna.matuszczak@ue.poznan.pl