Wydział Ekonomii

dr hab. Baha Kalinowska-Sufinowicz

dziedziny: makroekonomia, rynek pracy, dyskryminacja ekonomiczna kobiet
e-mail: baha.kalinowska@ue.poznan.pl