Wydział Ekonomii

dr hab. Katarzyna Szarzec

dziedziny: teoria ekonomii, makroekonomia, państwo w gospodarce
e-mail: k.szarzec@ue.poznan.pl