Wydział Ekonomii

dr hab. Maciej Ławrynowicz

dziedziny: zarządzanie zasobami ludzkimi, zaufanie w organizacjach, duchowość w organizacjach, bankowość spółdzielcza
e-mail: m.lawrynowicz@ue.poznan.pl