Wydział Ekonomii

dr hab. Małgorzata Słodowa-Hełpa, prof. nadzw. UEP

dziedziny: rozwój zintegrowany, podłoże historyczne w procesie przemian społeczno-ekonomicznych, konkurencyjność polskich regionów w warunkach integracji z Unią Europejską


e-mail: m.slodowa-helpa@ue.poznan.pl