Wydział Ekonomii

dr hab. Michał Jurek

dziedziny: międzynarodowe stosunki finansowe, bankowość centralna, teorie pieniądza, teoria i praktyka kursów walutowych, międzynarodowa współpraca walutowa
e-mail: michal.jurek@ue.poznan.pl