Wydział Ekonomii

dr Karolina Nowak

dziedziny: zagadnienia z zakresu filozofii kultury oraz filozofii języka, analiza różnorodnych form komunikacji międzyludzkiej, funkcjonowanie systemów mediów
e-mail: k.nowak@ue.poznan.pl