Wydział Ekonomii

dr  Krzysztof Szwarc

dziedziny: statystyka społeczna, ubóstwo
e-mail: k.szwarc@ue.poznan.pl