Wydział Ekonomii

dr  Magdalena Andrałojć

dziedzina: międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi

e-mail: m.andralojc@ue.poznan.pl