Wydział Ekonomii

dr  Magdalena Osak

dziedziny: systemy zabezpieczenia zdrowotnego, ubezpieczenia zdrowotne jako metoda finansowania świadczeń zdrowotnych, prywatne ubezpieczenia zdrowotne - ujęcie systemowe i produktowe (produkt ubezpieczenia zdrowotnego zorientowany na klienta)
e-mail: magdalena.osak@ue.poznan.pl