Wydział Ekonomii

dr Marek Urbaniak

dziedziny: finanse przedsiębiorstw, polityka innowacyjna
e-mail: marek.urbaniak@ue.poznan.pl