Wydział Ekonomii

dr Natalia Krzyżanowska

dziedziny: zagadnienia związane z dyskursami polskiej sfery publicznej po 1989 r., socjologia sztuki współczesnej, socjologia płci społeczno-kulturowej
e-mail: natalia.krzyzanowska@ue.poznan.pl