Wydział Ekonomii

dr  Sebastian Stępień

dziedziny: funkcjonowanie rynków rolnych, zarządzanie ryzykiem w rolnictwie
e-mail: sebastian.stepien@ue.poznan.pl