Wydział Ekonomii

dr Sławomira Kańduła

dziedziny: finanse publiczne, finanse i gospodarka jednostek samorządu terytorialnego
e-mail: s.kandula@ue.poznan.pl