Wydział Ekonomii

dr Tomasz Gabrusewicz

dziedziny: teoria rachunkowości, rachunkowość odpowiedzialności społecznej, etyka i odpowiedzialność w rachunkowości, nadzór korporacyjny, rola rachunkowości w zrównoważonym rozwoju.
e-mail: tomasz.gabrusewicz@ue.poznan.pl