Wydział Ekonomii

Dziekan Wydziału Ekonomii

Dr hab. Kamilla Marchewka-Bartkowiak, prof. nadzw. UEP
e-mail: dziekan.we@ue.poznan.pl