Wydział Ekonomii

prof. dr hab.Halina Zboroń

dziedziny: metodologia nauk ekonomicznych, metaekonomia, etyka gospodarcza, filozofia gospodarowania
e-mail: halina.zboron@ue.poznan.pl