Wydział Ekonomii

prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska, prof. zw. UEP

dziedziny: bankowość centralna, bankowość komercyjna, polityka pieniężna, rynki kapitałowe i finansowe, pośrednictwo finansowe, mikroekonomia
e-mail: w.kapuscinska@ue.poznan.pl