Dane programowe dla UEP

Karta Erasmus dla Szkolnictwa Wyższego (skrót: 59287) 

59287-EPP-1-2014-1-PL-EPPKA3-ECHE
Erasmus Code: PL POZNAN03 PIC number: 999839723  
Więcej informacji o studiach w ramach programu Erasmus+ 2017/18

Od września zapraszamy również pracowników UEP do ubiegania się o wyjazdy szkoleniowe i w celach dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018. Więcej

Trwa nabór na praktyki w ramach programu Erasmus+ 2016/2017.