Dane programowe dla UEP

Karta Erasmus dla Szkolnictwa Wyższego (skrót: 59287)
59287-EPP-1-2014-1-PL-EPPKA3-ECHE

Erasmus Code: PL POZNAN03
PIC number: 999839723


Aktualności w programie Erasmus+ na UEP:
Dział ds. Badań Naukowych zaprasza studentów do udziału w kwalifikacji na wyjazdy studenckie w roku akademickim 2017/2018. Pierwszy etap: zapisy na testy językowe. Więcej informacji poniżej Erasmus+ 2017/18

Zapraszamy również pracowników UEP do ubiegania się o wyjazdy szkoleniowe i w celach dydaktycznych w roku akademickim 2016/2017. Więcej

Wkrótce rozpocznie się nabór na praktyki w ramach programu Erasmus+ 2016/2017.

Wkrótce także nabór pracowników w ramach programu Erasmus+ mobilność z krajami partnerskimi KA107 - Ukraina i Kazachstan.