Erasmus+ 2018/2019

Harmonogram kwalifikacji do programu Erasmus+ na rok akademicki 2018/2019

Uprzejmie informujemy, że zapisy na testy językowe odbywać się będą od 05.02.2018r.do 15.02.2018r. tylko
poprzez stronę: zgłoszenia na testy.
Jednocześnie przedstawiamy harmonogram kwalifikacji do programu Erasmus+ na rok akademicki 2018/2019:
Od 05.02.do 15.02.2018r – udostępnienie formularza zgłoszeniowego na testy językowe
on-line na stronie: https://outgoing.ue.poznan.pl/
Od 19.02 do 23.02.2018 – testy językowe:
język angielski - 19 lutego, godz. 9.30 I grupa Aula),
                          (19 lutego, godz. 11.00 II grupa (Aula)
język francuski - 20 lutego, godz. 11.00 (sala 418 bud. A)
język niemiecki - 20 lutego, godz. 12.30 (sala 418 bud. A)
język hiszpański - 21 lutego, godz. 10.00 (sala 418 bud. A)
26.02.2018r. udostępnienie formularza zgłoszeniowego dla kandydatów do programu
Erasmus+ on-line na stronie: https://outgoing.ue.poznan.pl/.
Przed rozpoczęciem wypełniania formularza prosimy o szczegółowe rozważenie ofert uczelni oraz
język wykładowy, gdyż nie ma możliwości zmiany wybranych uczelni ani ich kolejności po wysłaniu aplikacji!
27.02.2018r. - spotkanie informacyjne dla kandydatów w Auli (godz. 10.00  spotkanie w j. polskim, godz. 11.00 spotkanie w j. angielskim) i Targi Erasmus+ (od godz. 12 - 13.30 hall przy Auli)
01.03.2018r. - wyniki testów na platformie www.outgoing.ue.poznan.pl na profilu kandydata
08.03.2018r.– koniec przyjmowania zgłoszeń do programu ERASMUS+. Student powinien
wypełnić i wysłać formularz/aplikację on-line.
13.03 do15.03.2018r. - średnie z dziekanatów i udostępnienie w systemie www.outgoing.ue.poznan.pl na profilu kandydata
20.03 do 23.03.2018r. – informacja on-line do osób zakwalifikowanych, potwierdzenia gotowości on-line,nominacje.
26.03.2018r. - ogłoszenie uczelni dla listy rezerwowej 1 i 2
28.03.2018r. godz. 10.00 - spotkanie ze studentami z listy rezerwowej 1 i 2 (Aula)
04.04.2018r. godz. 10.00 - spotkanie z osobami zakwalifikowanymi do programu Erasmus+ (Aula)