Ogłoszenie o publicznej prezentacji założeń projektu


Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu ma przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych na publiczną prezentację założeń projektu (pod tytułem roboczym):


„Modernizacja i zwiększenie użyteczności publicznych baz danych zawierających informacje z dziedziny podatków i prawa, poprzez zapewnienie ich spójności i interoperacyjności – projekt międzyresortowy realizowany we współpracy z nauką i biznesem”.


Projekt został opracowany w ramach konkursu dla Działania 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Publiczna prezentacja założeń projektu odbędzie się dnia 4 maja 2015 r. o godz. 8:00 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (9B), Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań.

Serdecznie zapraszamy wszystkie podmioty biznesowe oraz osoby prywatne, zainteresowane założeniami projektu, do aktywnego udziału w publicznej prezentacji.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w prezentacji prosimy o przesłanie imiennych zgłoszeń – zawierających imię i nazwisko uczestnika, numeru telefonu i adresu e-mail w celach kontaktowych oraz wskazanie instytucji którą Państwo prezentują (jeśli dotyczy) na adres: bpf@ue.poznan.pl 


w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 kwietnia 2015 r.


Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Każda z osób zgłaszających swoją chęć uczestnictwa w projekcie otrzyma informację zwrotną z potwierdzeniem udziału lub informację o wyczerpaniu limitu miejsc.


Jednocześnie informujemy, że ze względu na wymogi formalne przebieg prezentacji będzie utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz i dźwięk.

* Przesłanie imiennego zgłoszenia udziału w prezentacji oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).


Administratorem danych jest Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Przesłane w formularzu zgłoszeniowym dane przetwarzane są wyłącznie w celu przekazywania informacji o działalności Uniwersytetu oraz akredytacji na organizowane wydarzenia. Przesłane dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Informujemy, że podanie danych osobowych (imienia i nazwiska) ze względu na wymogi formalne IP (CPPC), a także ze względu na ograniczoną ilość miejsc jest jedynym kryterium uczestnictwa w prezentacji. Co do zasady podanie danych jest dobrowolne, a osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania lub usunięcia.