Ogłoszenia

ZP/035/17

Modernizacja energetyczna pawilonu administracyjnego wraz z pracami powiązanymi
Oferty należy składać do dnia 2 listopada 2017 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 

 
nr publikacji w BZP:  602682-N-2017