Aktualności

Zaliczenie poprawkowe z Komunikacji marketingowej

czwartek (1.02)
godzina 14.30
sala 811 Altum
forma: pisemna