Uwaga studenci II roku 
studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

ZAPISY NA SEMINARIA LICENCJACKIE

odbędą się w dniach

od 27 listopada 2017 r. do 11 grudnia 2017 r. (z wyłączeniem sobót i niedziel)
u prowadzących seminaria lub w sekretariatach międzykatedralnych

Prowadzący seminarium licencjackie ustala kryteria przyjęcia.
Student wypełnia i podpisuje skierowanie na seminarium licencjackie, otrzymane od prowadzącego seminarium.
Promotorzy przekazują podpisane skierowania wraz ze zbiorczym zestawieniem  do dnia 15 grudnia br. do dziekanatu Wydziału Zarządzania, sekcja ds. studiów pierwszego stopnia, pok. 142-143 A.
Na podstawie przedłożonych przez prowadzących seminarium skierowań Dziekan dokona formalnego przydziału na seminarium licencjackie oraz przekaże promotorom informacje o uruchomieniu seminarium do dnia 15 stycznia 2018 r.

                          Prodziekan 
                 Wydziału Zarządzania

dr hab. Zygmunt Waśkowski, prof. nadzw. UEP

Poznań, listopad 2017 r.