Uwaga studenci II roku 
studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

ZAPISY NA SEMINARIA LICENCJACKIE

odbędą się w dniach

od 5 grudnia 2016 r. do 16 grudnia 2016 r. (z wyłączeniem sobót i niedziel)
u prowadzących seminaria,  w poszczególnych Katedrach wg kierunków.

Prowadzący seminarium licencjackie ustala kryteria przyjęcia.
Student wypełnia i podpisuje skierowanie na seminarium licencjackie, otrzymane od prowadzącego seminarium.
Promotorzy przekazują podpisane skierowania wraz ze zbiorczym zestawieniem  do dnia 22 grudnia 2016 r. do pok. 149 A.
Na podstawie przedłożonych przez prowadzących seminarium skierowań Dziekan dokona formalnego przydziału na seminarium licencjackie oraz przekaże promotorom informacje wraz z formularzami ścieżek studiów w pierwszym tygodniu lutego 2017 r.

                          Prodziekan 
                 Wydziału Zarządzania

dr hab. Piotr Bartkowiak, prof. nadzw. UEP

Poznań, listopad 2016 r.