Uwaga studenci I roku

studiów stacjonarnych drugiego stopnia

 

 

ZAPISY NA SEMINARIA MAGISTERSKIE

 

odbędą się w dniach

 

od 20 listopada 2017 r. do 1 grudnia 2017 r.

(z wyłączeniem sobót i niedziel)

 

u prowadzących seminaria, w poszczególnych Katedrach wg kierunków.

 

 

Prowadzący seminarium magisterskie ustala kryteria przyjęcia.

 

Student wypełnia i podpisuje skierowanie na seminarium magisterskie, otrzymane od prowadzącego seminarium.

 

Promotorzy przekazują podpisane skierowania wraz ze zbiorczym zestawieniem  do dnia 11 grudnia 2017 r. do pok. 217 A.

 

Na podstawie przedłożonych przez prowadzących seminarium skierowań Dziekan dokona formalnego przydziału na seminarium magisterskie.

 

 

                              Prodziekan

                     Wydziału Zarządzania

 

    dr hab. Piotr Bartkowiak, prof. nadzw. UEP

  

Poznań, listopad 2017 r.