Miejsce konferencji:


Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Al. Niepodległości 10

Budynek Główny, sala: 236A


Termin konferencji: 26 października 2013 r.

Zgłoszenia udziału (czynnego i biernego) i abstrakty wystąpienia w języku polskim: do 30 września 2013 r.

Akceptacja abstraktu: 7 października 2013 r.

Nadsyłanie artykułów w języku polskim i angielskim (w zależności od rodzaju publikacji): do 30 listopada 2013 r.


Uwaga! Za przygotowanie artykułu w języku angielskim odpowiada Uczestnik Konferencji. Organizator nie zapewnia tłumaczenia i korekty językowej.


Załączone zgłoszenia udziału (czynnego i biernego), abstrakty i artykuły należy przesyłać na adres: seminarium_wgm@fnc.ue.poznan.pl

O wstępnym i ostatecznym zakwalifikowaniu prac doktoranci zostaną poinformowani indywidualnie.