NZS jest organizacją studencką z 36-letnią historią działającą w duchu patriotycznym. Tworzą ją młodzi ludzie o nieprzeciętnej wyobraźni i niezaspokojonej ciekawości świata. Dzięki swoim działaniom NZS wspiera kulturalny, naukowy i społeczny rozwój studentów, a gdy jest to potrzebne, również walczy o ich prawa.


Niezależne Zrzeszenie Studentów  tworzą młodzi ludzie o nieprzeciętnej wyobraźni, szalonych pomysłach i niezaspokojonej ciekawości świata.


Kto może działać w NZS? 

Każdy student, który ma ambicję zostawiania rzeczywistości lepszej niż ją zastał!


Misja NZS?
Aktywizacja środowiska studenckiego i budowanie społeczeństwa obywatelskiego!

Organizujemy – Pokazujemy – Tworzymy – Dyskutujemy. Ważne są dla nas zarówno sprawy lokalne, uczelniane, jak i krajowe, nierzadko wymagające współpracy z biznesem, fundacjami, innymi organizacjami ogólnopolskimi i ministerstwami.

  • Stoimy na straży praw studenckich
  • Staramy się, by student znaczył coraz więcej w świecie mediów, polityki i biznesu
  • Kreujemy liderów wśród członków organizacji, którzy w przyszłości staną na czele własnych przedsięwzięć – tych społecznych i tych biznesowych.

Z chęcią uczestniczymy w życiu publicznym Polski, przyczyniając się do jego demokratyzacji, utrwalania i rozwijania praw obywatelskich, swobód twórczych, umacniania niezawisłości nauki, kultury i sztuki, działania na rzecz rozwoju moralności publicznej.

Realizacja wspólnych projektów jest doskonałą szkołą pracy zespołowej, zdobywania zewnętrznych partnerów do naszych działań. Każdy z członków rozwija u nas kompetencje niezbędne do powodzenia na współczesnym rynku pracy.
Jednak największą wartością, jaką NZS wnosi w życie każdej zaangażowanej osoby są liczne znajomości ze studentami z całej Polski, ale przede wszystkim przyjaźnie powstałe w trakcie wspólnej pracy i zabawy.