Czy wiesz, że jako student naszej uczelni możesz otrzymać pełną wersję systemu Windows w najnowszych wersjach całkowicie za darmo?


Ale o co w zasadzie chodzi?

Program DreamSpark (dawniej MSDN Academic Alliance) jest przeznaczony dla wydziałów wyższych uczelni, które prowadzą kursy związane z informatyką, zapewniając dostęp do najnowszych produktów firmy Microsoft do wykorzystania w celach badawczych lub dydaktycznych. W ramach DreamSpark’u studenci i pracownicy całej naszej uczelni mają bezpłatny dostęp między innymi do oprogramowania: Windows XP, Windows Vista, Windows 7,Windows 8,Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, Visual Studio, SQL Server, Access, Project, Visio, MSDN Library, nie ma zaś dostępu do Pakietu Office.

Co istotne:

  • Korzystanie z oprogramowania można kontynuować również po ukończeniu studiów, nie ma już jednak możliwości instalacji nowych programów
  • z oprogramowania nie można korzystać w celach komercyjnych

Ok, to jak zdobyć tego Windowsa?

Procedura otrzymywanie Windowsa jest inna na każdym wydziale naszej uczelni.


Wydział Ekonomii

Aby otrzymać login i hasło, należy wysłać e-mail na adres: msdn.we@ue.poznan.pl . E-mail powinien zawierać następujące informacje:

imię i nazwisko, rok, kierunek i specjalność, numer indeksu

Dystrybucja oprogramowania odbywa się przez serwis e-academy

Weryfikacja danych i założenie konta odbywa się w ciągu 10 dni roboczych.


Wydział Gospodarki Międzynarodowej

Dostęp do oprogramowania uzyskują po przesłaniu na adres: hubert.iglinski@ue.poznan.pl następujących informacji:

nazwisko i imię, tryb studiów, stopień,  rok, nr grupy, specjalność, nr albumu

Zgłoszenia mogą dokonywane wyłącznie przez starostów po zebraniu listy chętnych z danej grupy.


Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

Aby otrzymać login i hasło, należy wysłać e-mail na adres: msdn@kie.ue.poznan.pl z następującymi danymi:

imię i nazwisko, rok, kierunek i specjalność studiów, numer indeksu

Studentów prosimy o wysyłanie listów ze skrzynek, które są podane jako ich adresy w serwisie moodle. Aby sprawdzić, jaki jest to adres, należy po zalogowaniu do moodle kliknąć na swoje nazwisko w prawym górnym rogu i kliknąć na zakładkę „modyfikuj profil”.


Wydział Towaroznawstwa

Aby otrzymać login i hasło, należy na adres:  anna.matloka@ae.poznan.pl  wysłać e-mail z następującymi danymi:

imię i nazwisko, rok, kierunek i specjalność, numer indeksu

Weryfikacja danych i założenie konta odbywa się w ciągu 14 dni roboczych.


Wydział Zarządzania

Aby otrzymać login i hasło należy na adres malgorzata.skowron@ue.poznan.pl wysłać e-mail z następującymi danymi:

e-mail, imię, nazwisko, numer albumu, kierunek, specjalność, rok i tryb studiów (stacjonarne – pierwszy / drugi stopień, niestacjonarne – pierwszy / drugi stopień)

Weryfikacja danych i założenie konta odbywa się w ciągu 5 dni roboczych.


Mam już login i hasło, co dalej?

Dystrybucja oprogramowania odbywa się przez serwis e-academy, odpowiedni dla każdego wydziału. Pobieramy mały plik, który nazywa się „Download Manager” (wymagany do jego otworzenia jest Internet Explorer) i za pomocą tego pliku ściągamy dużo większy tzw. obraz płyty. Udostępniane obrazy płyt (.iso) w celu instalacji należy nagrać na płytę CD-R lub DVD+/-R lub rozpakować na dysku.