Stypendia sportowe przyznawane są studentom, którzy zajęli medalowe miejsca w współzawodnictwie krajowym oraz międzynarodowym.
W roku akademickim 2013/2014 w zależności od pozycji na liście rankingowej wynosiły one: 500 zł lub 360 zł. 


Stypendia sportowe przyznawane są po spełnieniu następujących warunków:

  • bezwarunkowe zaliczenie roku studiów w określonym terminie
  • złożenie indeksu lub/i karty okresowych osiągnięć do 14 dni po zakończeniu sesji poprawkowej ( tj. 19.03.2013 r. – semestr zimowy oraz 27.09.2013 r. – semestr letni)
  • złożenie wniosku o przyznanie stypendium w Dziale Spraw Studenckich do 14.10.2013 r. (należy potwierdzić osiągnięcia sportowe wiarygodnymi dokumentami !)

Listy rankingowe publikowane są przed Działem Spraw Studenckich 27.11.2013 r.

               

Należy pamiętać, że Komunikat Rektora dotyczący sposobu ubiegania się o stypendium publikowany we wrześniu dotyczy osiągnięć za poprzedni rok akademicki.  Poszczególne komunikaty oraz stawki każdego roku mogą ulec zmianie. Komunikat oraz wniosek można pobrać w tej zakładce