mgr Anna Tyrakowska
anna.tyrakowska@ue.poznan.pl
tel.: 61-825-06-01


             

Dyżury: 

czwartek 14.00-15.00
zmiana dyżuru z  29.III na  28.III   w godz.  13.30-14.30