Z-ca Kierownika SWFiS ds. sportu
mgr Dariusz Nowaczyk
dariusz.nowaczyk@ue.poznan.pl
tel. 61-825-06-01

Dyżury: 

20.VI.   17.00-18.00

21.VI    17.00-18.00

22.VI    17.00-18.00

27.VI    17.00-18.00

____________________

17.VIII    17.00-18.00

31.VIII    17.00-18.00


____________________

5.IX    17.00-18.00

7.IX    17.00-18.00

12.IX  17.00-18.00

14.IX  17.00-18.00