Z-ca Kierownika SWFiS ds. sportu
mgr Dariusz Nowaczyk
dariusz.nowaczyk@ue.poznan.pl
tel. 61-825-06-01

Dyżury:    semestr zimowy:  czwartek  18.00-19.00