Z-ca Kierownika SWFiS ds. sportu
mgr Dariusz Nowaczyk
dariusz.nowaczyk@ue.poznan.pl
tel. 61-825-06-01

Dyżury:    19.IX   17.00-18.00

                  26.IX  17.00-18.00