Kierownik Studium  Wychowania Fizycznego i Sportu.

mgr Sławomir Szymanowskislawomir.szymanowski@ue.poznan.pl
tel.: 61-825-06-01


Dyżury :     19.VI         11.00-12.00
                           22.VI         17.00-18.00                                                      
                          26.VI         11.00-12.00
                   29.VI         17.00-18.00

_________________________________

                   3.VII    11.00-12.00

                 10.VII   11.00-12.00

_________________________________

                  4.IX   11.00-12.00

                  7.IX   17.00-18.00

                11.IX   11.00-12.00

                14.IX   17.00-18.00