Kierownik Studium  Wychowania Fizycznego i Sportu.

mgr Sławomir Szymanowskislawomir.szymanowski@ue.poznan.pl
tel.: 61-825-06-01


Dyżury :   
26.VI  w g. 10.00-11.00
27.VI  w g. 10.00-11.00
28.VI  w g. 17.00-18.00

29.VI  w g. 10.00-11.00

23.VII  w g. 10.00-11.00

25.VII  w g. 10.00-11.00

27.VIII  w g. 10.00-11.00

29.VIII  w g. 10.00-11.00

   3.IX. w g. 10.00-11.00

   6.IX. w g. 17.00-18.00 

 10.IX. w g. 10.00-11.00

13.IX. w g. 17.00-18.00