Kierownik Studium  Wychowania Fizycznego i Sportu.

mgr Sławomir Szymanowskislawomir.szymanowski@ue.poznan.pl
tel.: 61-825-06-01


Dyżury :   


w semestrze zimowym wtorek  12.00-13.00


dyżur z 16 stycznia 2018 przeniesiony na 17 stycznia 2018 godzina 14.00-15.00