Trener: mgr Eugeniusz Kijewski      -    eugeniusz.kijewski@ue.poznan.pl
Termin:
poniedziałek godz. 21.00 - 22.30
środa godz. 21,00 - 22.30
piątek godz. 10.30 - 12.00
Miejsce: Hala, ul. Dożynkowa 9
Nabór do sekcji odbędzie się na pierwszym i drugim treningu