Trener: mgr Maciej Olejniczak
Termin:  Wtorek 17.30 - 19.00, Piątek 10.30 -12.00
Miejsce: 
Wtorek hala SWFiS UP ul. Dojazd 10,   od 13 października 2015 roku
Piątek hala SWFiS UEP ul. Dożynkowa 9J
Nabór do sekcji odbywa się w godzinach treningów.