Obecnie studenci mogą się ubiegać o stypendia Rektora, w ramach, których są przydzielane stypendia za wybitne wyniki w sporcie. Od dwóch lat nie funkcjonuje już pojęcie stypendium sportowego jako oddzielnej kategorii stypendialnej.

W semestrze 2013/14, aby ubiegać się o stypendium Rektora za osiągnięcia sportowe za rok akademicki 2012/13 należy spełnić następujące warunki

Zająć minimum:


  • miejsca 1-3 na Akademickich Mistrzostwach Polski (w danej kategorii uczelni tzw. "pionach")

lub


  • 1 miejsce na Akademickich Mistrzostwach Wielkopolski

oraz


  • w semestrze zimowym za rok akademicki 2012/13 oddać indeks do 19 marca 2013 roku do Dziekanatu z wszystkimi wpisami
  • w semestrze letnim  za rok akademicki 2012/13 oddać indeks do 27 września 2013 do Dziekanatu z wszystkimi wpisami

Dokumenty z wnioskami o stypendia składamy do 14.października 2103 w Dziale Spraw Studenckich (bud B II p.)