ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W  SWFiS


Studenci posiadający zwolnienia lekarskie mają obowiązek zapisania się na zajęcia z gier planszowych, stawiając się osobiście w celu przedstawienia badań lekarskich u  Kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu mgr Sławomira Szymanowskiego w każdą środę o godz 18.00-21.00 

(ul. Dożynkowa 9J, sala 106). 

 

Zasady obowiązujące przy zaliczeniu przedmiotu w przypadku niezdolności do uczestnictwa w zajęciach.


  • uczestnictwo w minimum 7 zajęciach sekcji gier planszowych (sekcja gier planszowych SWFiS ul Dożynkowa 9J; środa: godz. 18.00-19.30 oraz  19.30-21.00  lub w formie innych zajęć (również w liczbie 7) po uzgodnieniu z Kierownikiem Studium.
  • uczestniczenia i pomocy przy organizacji przez wskazanej przez prowadzącego zajęcia bądź też Kierownika Studium imprezie sportowej organizowanej przez Uczelnię.

 

Podstawa zmian

W związku z nowelizacją ustawy o szkolnictwie wyższym, za każdy semestr  z Wychowania Fizycznego studenci otrzymują zapis 

w formie zaliczenia. Studenci zobowiązani są do zaliczenia dwóch semestrów z wychowania fizycznego w pierwszym roku akademickim.