Koordynatorzy wydziałowi:

Wydział Ekonomii
dr hab. Barbara Pogonowska, prof. nadzw. UEP
e-mail: barbara.pogonowska@ue.poznan.pl

Wydział Gospodarki Międzynarodowej
dr hab. Ewa Mińska - Struzik, prof. nadzw. UEP
e-mail: ewa.minska-struzik@ue.poznan.pl

Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej
dr Michał Konopczyński
e-mail: michal.konopczynski@ue.poznan.pl

Wydział Towaroznawstwa
dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP
e-mail: alina.matuszak@ue.poznan.pl

Wydział Zarządzania
dr hab. Jarosław Kubiak
e-mail: jaroslaw.kubiak@ue.poznan.pl