Strona główna

Absolwenci

 

Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w kolejnych edycjach Konkursów o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską (XI edycja) oraz doktorską i habilitacyjną (VI edycja). Celem konkursów jest zwiększanie zainteresowania studentów, absolwentów i pracowników naukowych tematyką makroekonomii i finansów, a w szczególności polityki pieniężnej i rynków finansowych. Konkursy od lat cieszą się dużym zainteresowaniem absolwentów uczelni wyższych i pracowników naukowych. W czasie poprzednich edycji Kapituły, składające się z autorytetów świata akademickiego, miały okazję ocenić ponad tysiąc prac dyplomowych. Więcej informacji: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/konkursy/index.html

 

Nowy hotel w Poznaniu Park in by Radisson Hotel rekrutuje! Uwaga - spotkania rekrutacyjne 22 i 23 czerwca br.

 

V edycja Badania Losów Absolwentów Do udziału w badaniu zapraszamy absolwentów, którzy przed rokiem ukończyli kształcenie na I lub II stopniu. Wypełnienie elektronicznej ankiety zajmuje 10 minut, a formularze zostały wysyłane bezpośrednio na skrzynki mailowe absolwentów. Dzięki badaniu poznajemy przebieg karier zawodowych naszych absolwentów i otrzymujemy informacje istotne dla dopasowania programów kształcenia do potrzeb rynku pracy. Do tej pory w badaniach wzięło udział ponad 4000 absolwentów. Zapraszamy do poprawienia tego wyniku i wypełnienia krótkiej ankiety. Zespół ds. Badania Losów Absolwentów UEP

ABSOLWENCIE zapisz się na NEWSLETTER
Imię
Nazwisko
E-mail
Wydział
Kierunek studiów
Stopień studiów
Rok ukończenia
Tryb studiów

Płeć