Pracownicy DBNiWZ zajmujący się obsługą badań naukowych:


Anna Bernaczyk tel. 61 856-94-07, budynek A, pokój 127
projekty międzynarodowe, projekty zamawiane
e-mail: anna.bernaczyk@ue.poznan.pl


Iwona Lisiecka, tel. 61 856-94-50, budynek A, pokój 128
granty NCN i NCBiR
e-mail: iwona.lisiecka@ue.poznan.pl


Małgorzata Plenzler-Fedorowicz, tel. 61 856-94-50, budynek A, pokój 128
granty NCN i NCBiR

e-mail: malgorzata.plenzler-fedorowicz@ue.poznan.pl


Jarosław Tarasek, tel. 61 856-94-51, budynek A, pokój 126
badania MNID i statutowe
e-mail: jaroslaw.tarasek@ue.poznan.pl