Reaktywowane pod odświeżoną nazwą Studenckie Koło Naukowe Bankowości i Pośrednictwa Finansowego zrzesza studentów chcących pod okiem opiekuna dr hab. Krzysztofa Waliszewskiego zgłębiać wiedzę z zakresu finansów i bankowości, a także pośrednictwa i doradztwa finansowego. Jednocześnie pracujemy nad przywróceniem dawnego statusu koła, które w czasach świetności uchodziło za jedno z najpopularniejszych i najaktywniej działających kół naukowych przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Dbamy również aby zdobyte umiejętności mogły zostać uzupełnione o doświadczenie poprzez organizację staży i praktyk dla naszych członków.