Marcin Janicki jest absolwentem Komunikacji w biznesie, specjalności prowadzonej w ramach kierunku Zarządzanie. Ponadto w roku 2016 zdobył tytuł doktora, na podstawie rozprawy zatytułowanej Determinanty skuteczności modeli biznesu polskich klubów piłkarskich. Od początku kariery zawodowej związany ze sportem - pracował m.in. w SportWin, KIWISPORT, by w roku 2012 związać się z GKS Katowice.