Karol Wituszyński, absolwent Wydziału Informatyki i Ekonometrii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, w 2002 r. dołączył do firmy Microsoft. Był odpowiedzialny za współpracę Microsoft ze środowiskiem akademickim,następnie kierował zespołem, który jest odpowiedzialny za wdrażanie najnowszych technologii Microsoft wśród specjalistów IT, programistów, startupów i małych firm wytwarzających oprogramowanie. Przez ostatnie 2 lata był również odpowiedzialny za realizację długofalowej strategii współpracy z sektorem edukacji w Polsce. Przed dołączeniem do Microsoft, pracował na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i zdobywał doświadczenie w różnych firmach, między innymi w Altkom Akademii.