Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały o powołaniu Macieja Szturemskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

Maciej Szturemski w 1995 roku ukończył Akademię Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, a następnie w 1997 roku ówczesną Akademię Ekonomiczną w Poznaniu.