Jest ekonomistą z ponad 30-letnim doświadczeniem menadżerskim, począwszy od stanowiska głównego księgowego do doradztwa biznesowego, kierownika urzędu centralnego, prezesa i członka zarządu, przewodniczącego i członka rad nadzorczych spółek prawa handlowego (m.in. PLL LOT S.A.; PZU Tower Inwestycje Sp. z o.o.; PGE Energia Odnawialna S.A.).


Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz studiów podyplomowych: Rachunkowość Przedsiębiorstw (MSR/MSSF); Menadżer Projektów Badawczo-Rozwojowych oraz Odnawialnych Źródeł Energii. Zrealizował szereg projektów inwestycyjnych m.in. w zakresie bezpieczeństwa energetycznego kraju, bezpieczeństwa ruchu lotniczego oraz przeprowadził restrukturyzację spółek zmierzającą do wzrostu ich wartości i odtworzenia pozycji rynkowej oraz wprowadzenia spółek na GPW. Prowadził działalność dydaktyczno-naukową i jest autorem podręczników, raportów z badań, programów nauczania szkół wyższych, studiów podyplomowych oraz Executive Master of Business Administration. Przed objęciem funkcji w Enea Operator był członkiem zarządu i dyrektorem Departamentu Finansowo-Księgowego Enea Centrum. 


Serdecznie gratulujemy!